Водоустойчивост

Степените на водоустойчивост при часовниците са регламентирани от стандарт  ISO 2281, приет от International Organization for Standardization (ISO) през 1990 г. (wikipedia.org/Water_Resistant_mark)

“Water resistant” е терминът, който се използва за описване на устойчивостта на часовник против проникване на влага. Всеки часовник получава своята степен водоустойчивост въз основа на лабораторни тестове за налягане. Часовникът се подлага на статични тестове във въздушна среда и се симулира налягането на водата. Важно е да се отбележи, че това са статични тестове.

При повечето дейности във вода, часовникът е изложен на движение и динамично променящо се налягане на водата, както и променяща се температура.

Ето защо, много производители предлагат да закупите часовник със степен на водоустойчивост две нива по-висока от желаната и очаквана употреба на часовника.

Можете да видите тези степени на водоустойчивост в приложената по-долу таблица.

Имайте предвид, че един часовник, отбелязан като "Water resistant 3 atm". (WR 30m или 3 Bar), може да издържи само на случайно напръскване или кратко потапяне във вода. Такъв часовник не може да издържи на условията на къпане или плуване. Т.е. тази степен е същата както "water resistant". Осигурява защита само при СЛУЧАЙНО МОКРЕНЕ, а НЕ УМИШЛЕНО мокрене. Тя не е по-висока от "Water resistant" и няма нищо общо със степента, означена като "Water resistant 50 m".

 


Степените на водоустойчивост са класифицирани по следния начин:


30m (30 метра) или 3 Bar (3 бара въздушно налягане) е най-ниското ниво на водоустойчивост. Този часовник не е предназначен да се мокри умишлено и да се облива обилно с вода. Тази минимална защитa предпазва механизма на часовника единствено от случайно напръскване при миене на ръце, дъжд и нищо повече. Със сигурност е възможно часовникът ви да оцелее и при по-тежки условия във вода, но това не е предидено от производителя.
 
⇒ 50m (50 метра) или 5 Bar (5 бара въздушно налягане) Допуска се часовникът да се носи при къпане, плуване в басейн. Може да се потапя на дълбочина не повече от 1-2 метра, но не в морска вода. Не може да се ползва при практикувате водни спортове или дейности, при които часовника се подлага на по-голямо налягане от описаното по-горе. 
 
100m (100 метра) или 10 Bar (10 бара въздушно налягане) Часовникът е предназначен за по-екстремно използване във водна среда. Освен описаните в степента 50m, можете и да се гмуркате в море (солена вода) на малки дълбочини. Подводно плуване само с шнорхел. Т.н. SNORKELING.
 
⇒ 200m (200 метра) или 20 Bar (20 бара въздушно налягане) Часовникът с тази степен на водоустойчивост е подходящ за любителите на подводното гмуркане. Т.н. DIVING. Снабден е с много добра изолация, и обикновено имат допълнителна изолация, като завиваща се към корпуса коронка, гарантираща максимална устойчивост на налягане.