Заявление декларация за потребителски кредит

Настоящото ЗАЯВЛЕНИЕ е съобразено с прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията ЕС.

 Отвори ЗАЯВЛЕНИЕТО в PDF формат