Условия за покупка на кредит


* При избор на кредитиране с преференциалните лихвени условия за периоди от 3, 4, 6, и 12 месеца, съответно за 3 или 4 месеца - 0% оскъпяване  и за 6 и 12 месеца - 0,75% месечно оскъпяване, НЕ СЕ ПРИЛАГАТ други намаления с промоционални кодове. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 0% оскъпяване за период от 4 месеца е при минимална цена на продукта 300 лв. Под тази сума, при 4 месечен срок на кредита, оскъпяването е 0.75% на месец. 

Уважаеми клиенти, 
Предлагаме Ви изключителни преференциални условия за закупуване на стока от наши сайт на изплащане.

- За срок от 3 или 4 месеца - без никакво осъпяване.
В този случай, цената на стоката се разделя на 3 или 4 равни вноски.  
Пример за 3 месечен кредит:

200 лв за 3 месеца

Примерна цена на продукта - 200 лева
Срок на кредита 3 месеца.
Месечната вноска е точно 66,67 лева.
Общото  оскъпяване на продукта е 0% - Промоционален кредитен период
Общата сума за плащане е 200 лева.
200 лева е крайната сума, която дължите към банката.
Без скрити такси и комисионни, застраховки и др.


- За срок от 6 или 12 месеца.
В тези случаи месечната лихва е само 0,75%. При получаването на стоката не се дължи нищо. Първата вноска се дължи след около 1 месец.

Пример за 6 месечен кредит:

200 лв за 6 месецаПримерна цена на продукта - 200 лева

Срок на кредита 6 месеца.
Месечната вноска е точно 34,83 лева.
Общото  оскъпяване на продукта е 4,5%
4,5% от 200 лева е точно 9 лева
Общата сума за плащане е 209 лева.
209 лева е крайната сума, която дължите към банката.
Без скрити такси и комисионни, застраховки и др.
 Пример за 12 месечен кредит:

200 лв за 12 месеца

Примерна цена на продукта - 200 лева

Срок на кредита 12 месеца.

Месечната вноска е точно 18,17 лева.

Общото  оскъпяване на продукта е 9%

9% от 200 лева е точно 18 лева

Общата сума за плащане е 218 лева.

218 лева е крайната сума, която дължите към банката.

Без скрити такси и комисионни, застраховки и др.

 


Пример за 9 месечен кредит. (Условията за 15, 18, 24, 30 и 36 месеца са същите):

200 лв за 6 месеца

Примерна цена на продукта - 200 лева

Срок на кредита 9 месеца.

Месечната вноска е точно 25,22 лева.

Общото  оскъпяване на продукта е 13,5% 

13,5% от 200 лева е точно 27 лева

Общата сума за плащане е 227 лева.

227 лева е крайната сума, която дължите към банката.

Без скрити такси и комисионни, застраховки и др.

 


     Всеки наш клиент, който желае да закупи стока на кредит, чрез нашия онлайн магазин, кандидатства пред TBI Банк за отпускане на стоков кредит за закупуване на конкретен продукт. Процедурата е максимално улеснена и може да получите отговор за одобрение на кредита в рамките на около 1 час.

     Право да кандидатстват за отпускане на кредит имат само клиенти физически лица, навършили 18 години, чиято конкретна онлайн поръчка или поръчка на място е с обща цена не по-малко от 100 (сто) лева (без цената на доставка). Кандидатстването за отпускане на стоков кредит се извършва както онлайн, чрез сайта  WatchesBG.com  посредством извършване на поръчка, така и на място в нашия офис на бул. Хрито Ботев 161.

     Условията, на които кандидатстващият за кредит следва да отговаря, се определят едностранно от финансовата институция TBI Банк, съобразно кредитната им политика. Ние от  WatchesBG.com не участваме по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането. Включително в одобрението или отказът за кредитиране. Или в случай на неизпълнение задълженията по погасяване на кредита - в предприемането на предвидените в закона действия, свързани с принудително изпълнение и др. WatchesBG.com не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.


     Доставката на закупени на изплащане чрез онлайн магазина стока/и се извършва, само след като ние от WatchesBG.com като търговец бъдем уведомени от TBI Банк, че кандидатът е одобрен за кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е 24 (двадесет и четири) часа и започва да тече от момента, в който WatchesBG.com получи уведомлението за одобряване и уговорим по телефона подробностите по доставката на поръчаната стока и документите за кредита.

     При получаване на заявената стока клиентът кредитополучател лично подписва и предава на куриера:

1. Искане декларация за потребителски кредит; (Отвори в PDF формат)

2. Договор за потребителски кредит;

3. Предварително подготвено копие на своята лична карта (от двете страни), на което да напише собственоръчно „Вярно с оригинала” и да се подпише.

      Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит.

     Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето, сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на личн карта. Стоката не може да бъде получна от друго лице, което не е страна по договора за кредит.