Политика на поверителност

Тази страница има за цел да Ви разясни политиката за защита на предоставяните от вас данни при ползване услугите на онлайн магазина http://www.watchesbg.com

Според чл. 2 от Закона за защита на личните данни, „Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

При използване на уебсайт www.WatchesBG.com твоите лични данни се обработват от ИНГ плюс EООД, ЕИК: 204534078, със седалище и адрес на управление гр. София 1202, район Сердика, бул. Хр. Ботев 144, вх. Б, ап. 20, телефон: 0878 666 087, email: office@WatchesBG.com

Ние обработваме твоите лични данни на следните основания:

·       Въз основа на поръчка – когато поръчаш стоки и услуги от нас;

·       Въз основа на закон – когато нормативните актове ни възлагат това задължение;

·       Въз основа на твоето изрично съгласие – във всички останали случаи

В следващите параграфи ще намериш информация относно обработването на личните ти данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

Когато поръчваш някоя от предлаганите стоки и услуги

Ние обработваме личните ти данни, за да изпълняваме своите задължения към теб, както и за да организираме доставката до посочения от теб адрес.

Цели на обработката:

·       управление и изпълнение на твоите поръчки за продукти или услуги;

·       изготвяне  и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използваш при нас;

·       уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които поръчваш при нас;

·       изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история;

·       запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.

На това основание обработваме следните данни:

·       лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;

·       данни за идентификация – имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес, номер на лична карта (при сключване договор за покупка на изплащане);

·       данни за направените поръчки чрез потребителския профил;

·       електронна поща, писма, информация за поръчките ви за отстраняване на проблеми, рекламации; друга обратна връзка, която получаваме от теб;

·       други лични данни, предоставени от теб: данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в сайта ни или друга подобна услуга);

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора за дистанционна поръчка с теб и да го изпълняваме.

Предоставяне на твоите данни на трети лица:

Ние предоставяме твои лични данни на трети лица, за да предложим качествено и комплексно обслужване. Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

·       пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи поръчани стоки и/или  други документи във връзка с изпълнение на нашите задължения към теб.;

·       банки за обслужване на плащанията;

Когато изпълняваме наши законови задължения

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните ти данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

·       изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

·       предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

·       задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

Предоставяне на твоите данни на трети лица:

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган или юридическо лице.

Когато имаме твоето изрично съгласие

Ние обработваме твоите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от твоя страна. Няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за теб, ако откажеш обработването на личните данни.

Ако ни дадеш съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с теб:

·       изготвяме подходящи за теб предложения за продукти/услуги;

·       изготвяне за теб предложения за продукти/услуги от партньори на компанията , като обработваме твои основни лични данни.

Оттегляне на съгласието

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглиш съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните ти данни и информация за определените по-горе цели.

За да оттеглиш даденото съгласие е необходимо само да използваш нашата секция за защита на лични данни или просто да се свържеш с нас на посочените контакти.

На основание даденото от теб съгласие обработваме твоя имейл и друга информация, за която изрично се съгласяваш.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от твоя страна или 2 години след последното им събиране.